İstihdamın etkileri sürüyor!

01.Nisan.2017

Üretim ve istihdamın arttırılması ve ekonominin canlandırılmasına yönelik tedbirler ekonomide canlılık yaratmaya yetti bile. Tüm esnaf memnun. Ayrıca baharın gelmesi, güneşin yüzünü göstermesi herkesi mutlu etti. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi ekonomideki milli seferberlik baharla birlikte esnafın ve vatandaşın yüzünü fazlasıyla güldürüyor.

Hükümet ekonomide yaşanan söz konusu daralmayı azaltmak, üretim, ihracat ve yatırımları artırmak amacıyla bir süredir bazı yasal düzenlemeler yapmakta. Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yapılan kanuni düzenleme, yatırım teşvikleri, cazibe merkezleri, asgari ücret teşviki, indirimli kurumlar vergisi gibi düzenlemelerin tamamı üretim ve istihdamın artırılmasına yöneliktir.

Kısa dönemde üretim ve istihdamın artırılarak ekonomik büyümenin yeniden ivmelendirilmesi için satışların hızla artması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu’nun en son yayımladığı kararname ile bazı vergi oranlarında kısmen süresiz, kısmen de süreli indirimler yapılarak kısa vadede ekonomik canlanma sağlanmıştır. Bu çerçevede nisan ayı sonuna kadar buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, elektrikli ısıtıcılar ve elektrikli süpürgelerde ÖTV oranları sıfıra indirilmiştir.

ÖTV’nin aynı zamanda KDV matrahına dahil olduğu dikkate alındığında ÖTV oranının “sıfır” olarak belirlenmesi tüketicinin ödeyeceği KDV tutarını da düşürmüştür. Mobilya sektöründe de KDV oranları nisan ayı sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanacaktır.

Yaklaşık 10 yıldır lokomotif görevi gören inşaat sektöründe durum ne? Son dönemlerde konut sektöründe görülen yavaşlamanın vergi indirimleri ile canlandırılması amaçlanmaktadır. Damga vergisi ile ilgili yapılan değişiklik ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve ön ödemeli konut satış sözleşmeleri için yüzde 9,48 olarak uygulanmakta olan damga vergisi oranı sıfır olarak değiştirilmiştir.

Yine Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında net alanı 150 metre karenin altında olup, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde birim m2 vergi değeri 500 bin TL arasında ise yüzde 8, bin TL ve üzerinde ise yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Diğer taraftan, 2016/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararının geçici ikinci maddesinde yapılan değişiklikle yüzde 18 vergi oranına tabi konutların tesliminde KDV oranının yüzde 8 olarak uygulanmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Mart 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Bu tedbirlerin üretim ve istihdamı artıracağını, satışların artması yolu ile de bütçe gelirlerinde oluşabilecek azalışın telafi edileceğini kanaatindeyim.

Yazarın Diğer Yazıları